Heffing op onbebouwde percelen of activeringstaks

Lubbeek Leeft maakt deel uit van de oppositie, ondanks de erg positieve verkiezingsuitslag.  Het heeft één groot voordeel : de druk om voor die heffing waar we allerminst gelukkig mee waren te stemmen, is weg! (onthouden of tegen stemmen zou kunnen duiden op een breuk binnen de coalitie en was niet bespreekbaar).

Lubbeek Leeft betreurt dat de activeringsheffing in z’n huidige gedaante behouden blijft. Het amendement van de oppositie, om de heffing terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, werd zonder meer weggestemd. Nooit is er meer verzet geweest tegen een belasting, in die mate dat belastingplichtigen zich verenigden en naar de rechter stapten. En het gaat er niet om wie gelijk krijgt voor de rechtbank, het feit dat er moet geprocedeerd worden om een belasting af te dwingen, ondergraaft onmiddellijk de draagkracht van deze belasting.

De reden verzet is heel simpel : het is een onrechtvaardige belasting omdat :

  • Ze in Lubbeek veel hoger ligt dan elders in Vlaamse gemeenten.
  • Ze treft specifiek grondeigenaars, die als een kleine groep van de bevolking een essentieel deel van de gemeentebelastingen moeten dragen.
  • De mensen die getroffen worden zijn meestal geen grootgrondbezitters of projectontwikkelaars, maar mensen die geboren en getogen zijn in onze gemeente, of die grond verworven hebben door er hard voor te werken, door vererving of schenking. Er zijn dus al schenkingsrechten, successierechten of registratierechten op deze gronden betaald. Moet men deze mensen bestraffen omdat zij als een goede huisvader een grond willen bewaren voor hun kinderen of kleinkinderen, of als appeltje voor de dorst, of als ondersteuning voor het pensioen of opteerden voor extra tuin, boomgaard of weide… De heffing is momenteel van dat niveau dat een grond behouden, enkele maanden loon per jaar kan kosten.
  • In tegenstelling tot wat beoogd werd, is er geen wezenlijke verlaging van de bouwgrondprijzen vast te stellen, eerder het tegendeel.
  • De lintbebouwing en bebouwing van buitengebieden die men met de betonstop wil tegengaan, is in Lubbeek op enkele jaren tijd erg toegenomen.

Beweren dat deze heffing het demografisch probleem van vergrijzing in Lubbeek kan oplossen, is erg eenzijdig.  Lubbeek Leeft denkt dat een masterplan met kernverdichting, waarbij uitbreidingsgebied ontwikkeld wordt met betaalbare bouwgronden en huizen om jonge gezinnen, een beter alternatief is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *