Over Lubbeek Leeft

Beginselverklaring

Lubbeek Leeft is een partij die vanuit openheid en eerlijkheid het beste wil voor Lubbeek.

De partij vindt haar prille begin in een politiek project dat wordt opgestart doordat er binnen het huidig bestuur gebrek is aan transparantie en eerlijkheid naar de inwoners, bedrijven, verenigingen, … van Lubbeek.

Na veelvuldig overleg wordt Lubbeek Leeft opgestart met als inzet een goed bestuur voor Lubbeek en dit onafhankelijk van een nationaal programma. Lubbeek Leeft is een partij van inwoners die het engagement willen aangaan een goede huisvader te zijn voor hun gemeente.

Levendig en Leefbaar

Als partij willen we een levendig en bruisend Lubbeek. Daarom willen we op een onderbouwde en particpatieve manier samenwerken met belangengroepen. Een transparant en open beleid dient er voor te zorgen dat Lubbeekse verenigingen dezelfde , gelijkwaardige kansen krijgen.

In de ons omringende dorpen is men al jaren bezig met de gevolgen van de opmars van de stad Leuven. Lubbeek heeft hierop niet geanticipeerd. Daarom willen wij als partij er voor zorgen dat Lubbeek leefbaar blijft met de nodige aandacht voor het groene en landelijke karakter van onze gemeente.

Eerlijk

We willen elk dossier, ongeacht uit welke hoek het komt, op dezelfde manier in de weegschaal leggen. Met doordachte argumenten en met slechts 1 maatstaf: ‘Is dit voorstel goed voor Lubbeek, voor haar inwoners, voor alle betrokkenen?’

Energiek

Lubbeek Leeft is een partij die vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid, waar ruimte is voor constructieve voorstellen en voor participatie. Een partij waar discussie wordt aangemoedigd, waar eensgezindheid heerst. Een partij die gelooft dat men met voldoende overleg en met een diversiteit aan inzichten, tot betere en vooral gedragen voorstellen komt.

Fris en Fair

Met frisse ideeën  en gezond verstand de basisopdrachten van de gemeente opnemen, met een visie voor korte, middellange en lange termijn, met een faire verdeling van de aandacht en middelen over alle leeftijdsgroepen.

Toekomst

Lubbeek Leeft wil meewerken aan het uitzetten van nieuwe krijtlijnen voor de toekomst van Lubbeek en dit met nieuwe perspectieven en bij voorkeur participatief gestuurd. Een belangrijk punt als we weten dat in onze gemeente  tegen 2025 1 Lubbekenaar op 3 ouder zal zijn dan 60.

Lubbeek Leeft wil besturen met goesting.