Een extra gemeenteraad in december, een woordje uitleg…

Begin oktober werd door Theo Francken met klaroengeschal in de kranten  aangekondigd: ‘Lubbeek heeft zijn meerjarenplan (2020-2025) klaar, inclusief 30  miljoen euro investeringen’. Deze zou op de gemeenteraad van 17 december besproken worden. Met grote verbijstering lazen de gemeenteraadsleden op 3 december, in een korte mail dat de gemeenteraad uitgesteld wordt naar 30 december … omdat het meerjarenplan met de daaraan gekoppelde begroting NIET klaar is!

“Het meerjarenplan, dat is de planning van acties en investeringen voor de komende 6 jaren gekoppeld aan inkomsten en uitgaven. Het belangrijkste werkstuk voor de lopende legislatuur.

Praktisch gezien heeft dat uitstel alleen nadelen:

  • De tijd die de oppositie krijgt om dat document voor te bereiden is uitzonderlijk kort.
  • 17 december was de geplande datum, door iedereen maanden op voorhand vrij gehouden, 30 december ligt omwille van vakantie en feestdagen zeer moeilijk
  • Tussen de commissie (voorbereidende vergadering) op 23 december en de gemeenteraad 30 december ligt slecht 1 week waarin vragen stellen aan gemeentelijke diensten bijna onmogelijk is eveneens omwille van slechts anderhalve werkdag waarop dan nog vele mensen met verlof zijn…
  • Op die paar dagen moet er ook nog overlegd worden met de achterban binnen de partij en met, in ons geval de andere oppositiepartijen.  Probeer al die mensen maar eens samen te krijgen in die periode!

Of wil men de oppositie monddood maken door op een onmogelijke dag die cruciale gemeenteraad te laten plaatsvinden?”

Als reactie op deze gang van zaken ging Lubbeek Leeft met de andere oppositiepartijen akkoord om een extra gemeenteraad bijeen te roepen op 12 december met enkele punten die onze bekommernis wegdragen.  Van bij de oproep voor die extra vergadering is onmiddellijk gesteld dat het een gemeenteraad zou worden waarvoor wij, oppositieleden geenszins een zitpenning wilden.

Geagendeerde items zijnde: niet verlenging van het reglement inzake de activeringstaks en aankoop telramen hebben een stemming niet overleefd.

Positief voor Lubbeek Leeft was dat de huidige meerderheid bij monde van Theo Francken formeel toegaf dat Lubbeek Leeft nooit achter de verhoging van de activeringstaks heeft gestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *