Home


Restaurantdag

Zondag 8 maart 2020 van 11.30 tot 15.00 uur organiseerde Lubbeek Leeft zijn jaarlijkse restaurantdag in feestzaal Libbeke te Lubbeek. Mede jullie talrijke aanwezigheid werd het een fantastische editie. Sfeerbeelden kan je hier bekijken!


De gemeenteraad van 30 december, wat brengen ons de volgende 6 jaren.

DE MEERJARENPLANNING (MJP): ‘MEERDERHEID NVA/CD&V GEBRUIKT 50% VAN HET VRIJE BUDGET VOOR 2 KUNSTGRASVELDEN’

De MJP is een planning van acties gedurende de komende 6 jaren en daaraan gekoppeld, wat doet de meerderheid met uw en mijn belastinggeld de volgende 6 jaren.  Die MJP is opgesteld door het schepencollege, ondersteund door gemeentelijke diensten en gebaseerd op oa een bevolkingsbevraging (omgevingsanalyse, terug te vinden op de website van de gemeente). 
Het uitgangspunt is in elk geval ok maar de inhoud van de MJP is eerder weinig ambitieus op één uitschieter na : er worden niet 1 maar 2 kunstgrasvelden aangelegd in Lubbeek! Verder duidt de inhoud op voortgezet beleid zoals het sociale luik, het onderwijs, aanleg en herstel  van wegen in samenwerking met ingrepen van Aquafin, … en de uitwerking van plannen van vorige legislatuur, zoals de bouw van de school van Pellenberg.
Klik hier om het volledig artikel te lezen.


VISIE OP DORPSKERNONTWIKKELING LUBBEEK DOOR PLANNEN KUL

Eén zin in het meerjarenplan heeft extra de aandacht van Lubbeek Leeft  getrokken:

 “Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden”

Het magere antwoord op de vraag wat dat dan inhield was in de zin van: er verdwijnen 4 parkeerplaatsen in de Dorpsstraat en de kasseiprint wordt weg gefreesd.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Heffing op onbebouwde percelen of activeringstaks

Lubbeek Leeft maakt deel uit van de oppositie, ondanks de erg positieve verkiezingsuitslag.  Het heeft één groot voordeel : de druk om voor die heffing waar we allerminst gelukkig mee waren te stemmen, is weg! (onthouden of tegen stemmen zou kunnen duiden op een breuk binnen de coalitie en was niet bespreekbaar).

Lubbeek Leeft betreurt dat de activeringsheffing in z’n huidige gedaante behouden blijft. Het amendement van de oppositie, om de heffing terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, werd zonder meer weggestemd. Nooit is er meer verzet geweest tegen een belasting, in die mate dat belastingplichtigen zich verenigden en naar de rechter stapten. En het gaat er niet om wie gelijk krijgt voor de rechtbank, het feit dat er moet geprocedeerd worden om een belasting af te dwingen, ondergraaft onmiddellijk de draagkracht van deze belasting.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Een extra gemeenteraad in december, een woordje uitleg…

Begin oktober werd door Theo Francken met klaroengeschal in de kranten  aangekondigd: ‘Lubbeek heeft zijn meerjarenplan (2020-2025) klaar, inclusief 30  miljoen euro investeringen’. Deze zou op de gemeenteraad van 17 december besproken worden. Met grote verbijstering lazen de gemeenteraadsleden op 3 december, in een korte mail dat de gemeenteraad uitgesteld wordt naar 30 december … omdat het meerjarenplan met de daaraan gekoppelde begroting NIET klaar is!

“Het meerjarenplan, dat is de planning van acties en investeringen voor de komende 6 jaren gekoppeld aan inkomsten en uitgaven. Het belangrijkste werkstuk voor de lopende legislatuur.

Praktisch gezien heeft dat uitstel alleen nadelen:
Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Voorstel ondersteuning zwerfvuilacties oktober 2019

Omdat de gebruikelijke zwerfvuilacties in het begin van dit jaar oorspronkelijk niet gepland waren maar doorgingen omwille van de druk van peters en meters, plaatsten Gilberte Muls, ons gemeenteraadslid en meter van Heideken en Liesbeth Smeyers van Groen (ook meter van haar straat) samen een agendapunt op de gemeenteraad met als doel een vast karakter te geven aan de zwerfvuilacties en die minstens te ondersteunen zoals de voorbije jaren het geval was.

De meerderheid beweerde om op dezelfde manier te werken aan toekomstige acties maar stemden gezamenlijk tegen. Ook het argument om duidelijk te maken dat de voltallige gemeenteraad achter zulk een organisatie staat mocht niet baten…


Lubbeek Leeft vreest voor kap van Kalvariebos

Benny Van Goethem brengt onze bezorgdheid als volgt onder de aandacht van de gemeenteraadsleden. Lees hier het volledige artikel.

Activiteiten

Famieliebarbecue

Op 8 september 2019 organiseerden we onze jaarlijkse familiebarbecue met speelgelegenheid voor de kinderen. Mede dankzij het mooie weer en jullie talrijke aanwezigheid werd het een fantastische editie. Sfeerbeelden kan je hier bekijken!


Meest recente publicatie


Vervanging gemeenteraadslid Leen Verreck – Sempels

Op de gemeenteraad van 27 augustus 2019 droeg Leen Verreck haar mandaat van gemeenteraadslid over op Benny Van Goethem. We zijn er zeker van dat Benny zijn steentje zal bijdragen als gemotiveerd oppositielid en Lubbeek Leeft waardig zal vertegenwoordigen. Succes Benny!
Leen danken we voor de constructieve samenwerking, de opgewekte noot, onze vaste waarde. Zij blijft actief lid binnen onze partij en je zal haar zeker weer tegenkomen op onze activiteiten.


Herdenking oorlogsslachtoffers

Lubbeek Leeft ook dit jaar aanwezig op de herdenking van de oorlogsslachtoffers van de twee oorlogen. Respect voor een traditie die we graag in ere houden.


School Pellenberg

De meerderheid heeft de plannen voor de nieuwe school in Pellenberg hertekend. Het moest een stuk goedkoper.

De plannen die voorlagen waren nochtans vooral gebaseerd op het functioneel, efficiënt en energiezuinig gebruik van de ruimte en ja, misschien was er voor de inkomhal een goedkoper alternatief, maar net zoals voor de school van Binkom was die inkomhal bedoeld om multifunctioneel te gebruiken, dus ook door verenigingen. Bovendien is die hal net het uithangbord van de school.

Deze beslissing van de meerderheid heeft als gevolg dat de start van de werken minstens met een jaar opschuift.

Dat de plannen voor de tussentijdse huisvesting van de leerlingen terug focussen op het Kasteel de Maurissens, daar is vooral raadslid Gilberte Muls blij om. Zij onderhandelde voor het gebruik van deze locatie tot aan het principieel akkoord, toen de KUL plots besliste wegens andere plannen met het gebouw, om het niet verder beschikbaar te stellen.