Visie op dorpskernontwikkeling Lubbeek door plannen KUL

Eén zin in het meerjarenplan heeft extra de aandacht van Lubbeek Leeft  getrokken :

 “Ook de schoolomgeving van Lubbeek Sint-Martinus zal verkeersveiliger gemaakt worden”

Het magere antwoord op de vraag wat dat dan inhield was in de zin van : er verdwijnen 4 parkeerplaatsen in de Dorpsstraat en de kasseiprint wordt weg gefreesd.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de impact van de plannen van de KUL voor het Sint André-ziekenhuis en de kloostersite één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst zal worden voor het gemeentebestuur. Lubbeek Leeft stoort zich er aan dat zelfs ‘de opbouw van een visie voor een toekomstige dorpskernontwikkeling’ niet in de meerjarenplanning is opgenomen. De plannen van de KUL zijn trouwens niet nieuw. Er kwam een aanpassing van het RUP voor de dorpskern op vraag van de KUL een 4-tal jaren geleden en de nieuwe aangepaste plannen zijn voorgesteld in de loop van 2019.

De Sint Martinusschool ligt in het verlengde van bovenvermelde site. Vandaag kennen we daar nog de grote luxe van de ovonde (rotonde) en het oude speelplein  (ex-basketterrein) achteraan tegen het park, die als een spons de toestroom van auto’s aanzuigt.  Ouders, grootouders, kunnen met de auto hun kinderen relatief veilig aan de schoolpoort afzetten.

In de toekomst verdwijnt deze parkeermogelijkheid, vermits de KUL de kloostersite met de daarbij horende rotonde en het ex-basketbalplein opkocht. Zij verworven dit niet om parkeerplaats te genereren voor de school. Integendeel, ze plannen op die site bijkomende woongelegenheid voor een mix van bewoners, zowel gezonde als zorgbehoevenden.  Stel je voor dat Heurbeek, een 3 m brede weg de enige toegang tot de school wordt en die massa auto’s moet verwerken?!

Bovendien zijn er in de dorpskern van Lubbeek heel wat veiligheids- en parkeerproblemen die ook naar een degelijke aanpak vragen.

Lubbeek Leeft denkt na en bouwt aan een visie, niet enkel voor het probleem van het mogelijk verdwijnen van de ovonde, maar een totaalvisie betreffende de parkeermogelijkheden en verkeersafwikkeling in de Lubbeekse dorpskern.

Benny Van Goethem is binnen Lubbeek Leeft de trekker van dit dossier.

Lubbeek Leeft is er van overtuigd dat de oplossing ligt in een optelling van vele deeloplossingen.

Een van die opties is door Gilberte Muls vorige legislatuur al aangekaart en voorbereid, en wordt blijkbaar door de schepen van mobiliteit opgepikt. De KUL voorziet in haar plannen wel een trage doorgang voorziet tussen Binkomstraat en Dorpsstraat. Dan is het een optie om ook een trage verbinding te maken door het bestaande park, langs de beek richting domein van ‘de schuur’ en de oude bib. Daar moet toch 5 m doorgang voorzien worden voor het ruimen van de beek, en de eigenaars zijn akkoord om die ruimte te vrij te laten mits aanvaardbare voorwaarden.  Op die manier komt ook de parkeervoorziening daar binnen de mogelijkheden.  De onderhandelingen met betrokken eigenaars moeten nog gevoerd worden.

Een andere optie die door Gilberte erg gesteund werd en uiteindelijk in orde kwam is het verwerven van het perceel tussen gemeentehuis en Broekstraat. Als hier extra parkeergelegenheid wordt voorzien, kunnen langparkeerders hiervan gebruik maken en komt er op het dorpsplein ruimte vrij.

Zin om binnen Lubbeek Leeft hierover mee na te denken? Neem contact op met iemand van ons bestuur!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *