GR 2023.04.25 Parkeerplaatsen dorpskern Sint Martinus Lubbeek


(vraag gemeenteraadslid Gilberte Muls)

5 parkeerplaatsen voor kort parkeren op Dorpsplein

In april 2023 werd er op sociale media Facebook aangekondigd dat er op het dorpsplein 5 parkeerplaatsen voorbehouden werden voor kort-parkeren.

Wij komen terug op gemeenteraadsbeslissingen uit 2019 en 2020 die rechtstreeks verband houden met het initiatief dat nu werd genomen!

In de gemeenteraad van januari 2019 werd de overeenkomst betreffende de aankoop van 2 percelen grond in de Broekstraat goed gekeurd.

Ook het amendement dat Lubbeek Leeft indiende werd goedgekeurd.
In het amendement werd volgende voorgesteld, dat:

– als er geopteerd wordt voor het stimuleren van handelsactiviteit in het dorpscentrum, wat wenselijk is, moet dit gepaard gaan met extra ‘kort-parkeergelegenheid’.

– op gewone weekdagen de parking aan de kerk vaak volzet is. Een mogelijkheid zou zijn om de lang-parkeerders te verwijzen naar parkeergelegenheid op het nieuw aangekochte terrein zowel diegenen die werken in het centrum van Lubbeek als de gebruikers van de Lijn.

Op de gemeenteraden 28 april 2020 en 30 juni 2020 werd die aankoop opnieuw geagendeerd en het integrale amendement van Lubbeek Leeft uit 2019 werd opgenomen.

Lubbeek Leeft vroeg dat deze aankoop op korte termijn ten goede kwam aan mobiliteit, handel en groen op het dorpsplein.

In het agendapunt staat letterlijk :

-het stimuleren van handelsactiviteit in het dorpscentrum, dit moet gepaard gaan met extra “kortparkeer”gelegenheid;

– Men kan de lang-parkeerders verwijzen naar de parkeergelegenheid op het nieuw aangekocht terrein, zowel diegene die werken in het centrum als de gebruikers van De Lijn

Ons gemeenteraadslid Gilberte Muls stelt volgende vraag in de gemeenteraad van 25 april 2023:

De beslissing omtrent voorziening van kortparkeerplaatsen viel 3 jaar geleden.
Is er de intentie om aansluitend op de werken van riolering en de heraanleg van de Broekstraat, de al dan niet voorlopige parking aan te leggen?

De burgemeester Theo Francken lichtte de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van de site rond gemeentehuis, bib, sporthal en politiekantoor toe. Voor opmaak van plannen is al een bureau aangesteld.

Waarop ons gemeenteraadslid Gilberte Muls repliceerde dat het nog verscheidene jaren kan duren vooraleer er werk wordt gemaakt van de parking op het aangekochte perceel en de parking zal beschikbaar zijn. Zou het niet interessant zijn om op korte termijn een tijdelijke parking in te richten. Om de bewoners van de Broekstraat niet te belasten zou een toegang langs Gellenberg ook mogelijk moeten zijn.

Deze piste wordt onderzocht door het gemeentebestuur.