Bezwaar Natuurpunt Lubbeek

Tegen de natuurbeheerplannen rond de Vossel.

Lubbeek Leeft verwachte dat het schepencollege het opneemt voor zijn landbouwers en onmiddellijk een bezwaar indiende tegen de natuurbeheersplannen rond de Vossel waarbij erg veel grond in landbouwgebruik betrokken is.

Zoals een goede burger betaamt zou Natuurpunt eerst overlegd moeten hebben met alle betrokken partijen, waarvan de landbouwers de belangrijkste partij is.

Het schepencollege heeft ondertussen bezwaar ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos en heeft zich gebaseerd op de voorgesteld tekst.

We hopen dat mede door het indienen van dit bezwaar de procedure wordt stopgezet en dat overleg wordt opgestart.