Vragenkwartier


Stand van zaken vorige vragen GR 2023.08.29

Voetgangerszone t.h.v. werken in de Dorpsstraat Lubbeek

(opvolging vraag Benny Van Goethem GR 27.06.2023)

De burgemeester antwoordt: er werd advies gevraagd aan de politie. Als ter hoogte van de werken bijkomende maatregelen nodig zijn, zullen die genomen worden. Een voetgangerszone creĆ«ren op die plaats garandeert geen veiligere situatie en misschien is het toch beter dat voetgangers daar oversteken en langs de andere kant van de weg lopen.

Lubbeek Leeft vindt dat het bestuur erg weinig aandacht had en heeft voor de situatie van mobiliteit en parkeergelegenheid ten gevolge van die werken. 


Opvolging van de fietsenstalling op het Dorpsplein Sint Martinuskerk Lubbeek

(opvolging vraag Gilberte Muls GR 27.06.2023)

Schepen Bovyn antwoordt: de fietsstalling is gepland en ingetekend maar is inderdaad nog niet geplaatst.


Ontbreken van de Belgische en Europese vlag aan de Sint Martinuskerk te Lubbeek ter gelegenheid van de Nationale feestdag

(opvolging vraag Walter Vangoidsenhoven GR 27.06.2023)

De burgemeester antwoordt: Er is een decreet dat bepaald welke vlaggen moeten uitgehangen worden aan de openbare gebouwen. Volgens onze interpretatie is dat decreet niet van toepassing op bevlagging aan de kerken. Toch heeft de burgemeester advies gevraagd aan de protocollaire dienst van Vlaanderen, waarop nog geen antwoord bekomen is.

Lubbeek Leeft interpreteert het als volgt: de vlaggen waren voorhanden en geen wetgeving verbiedt het ophangen van die vlaggen aan een kerk. Het niet ophangen getuigd van weinig respect voor het Nationale en voor de inwoners voor wie deze feestdag wel  betekenis heeft. 

Update: Ondertussen hangt de Belgische vlag opnieuw aan de Sint Martinuskerk te Lubbeek.