GR 2023.04.25 Bezorgdheden omtrent kinderopvang voor Sint Martinusbasisschool Lubbeek


(vraag gemeenteraadslid Gilberte Muls)

Bezorgdheden omtrent kinderopvang voor Sint Martinusbasisschool Lubbeek

We weten dat de renovatie van de oude pastorie zal resulteren in een kunstenhuis en er is dus op termijn ( minimum 5 jaar ) een huisvesting voor muziekschool en voor creatieve expressie.

Ons gemeenteraadslid Gilberte Muls stelt volgende vraag in de gemeenteraad van 25 april 2023:

Daarnaast gaan we naar het einde van het huidige schooljaar en veronderstelt Lubbeek Leeft dat er ondertussen ook is nagedacht en er eventueel een toekomstvisie is voor de naschoolse opvang voor kinderen in de Sint Martinusbasisschool Lubbeek? En zo ja kan je ons zeggen wat de denkpiste is?

Volgend antwoord wordt medegedeeld: de huidige oplossing is er alvast voor 3 jaar. Het beste scenario zou zijn dat de opvang terug kan naar zijn oorspronkelijke locatie, maar voor een definitief antwoord is het nog te vroeg.