Verkeersregeling Kloostersite


(vraag gemeenteraadslid Benny Van Goethem – GR 2023.06.27)

Verkeersregeling t.h.v. de kloostersite Lubbeek Sint Martinus

Na de paasvakantie gingen de werken aan het klooster in de Dorpsstraat te Lubbeek van start. De door ons gevreesde verkeerschaos bleef uit dankzij de volhardende inzet van directie en leerkrachten van de Sint-Martinusbasisschool.

Het verbaasde ons dat er ter hoogte van het klooster, waar het voetpad volledig wordt ingenomen door de werfzone, geen aanduiding werd gemaakt van een voetgangerszone, zelfs niet toen er in het begin een kraan geïnstalleerd stond op de straat!

Mensen steken omwille van plaatsgebrek kriskras de straat over. Ook het zebrapad aan de vroegere ingang van het klooster dient tot niets. De voetgangerszone aan de overkant van de straat is te smal en kruist onmiddellijk de uitrit van een straat. Aangezien de werken nog lange tijd zullen aanslepen, vroeg Lubbeek Leeft om voor de start van het nieuwe schooljaar zeker te voorzien in een veilig afgebakende voetgangerszone. Het college vond de opmerking terecht en zal de situatie herbekijken met de gemeentelijke diensten.


START WERKEN KLOOSTERSITE DORPSKRING-HEURBEEK

Naar aanleiding van de communicatie van de vrije basisschool Sint-Martinus aan de ouders van hun leerlingen mist Lubbeek Leeft een voorafgaande infovergadering en communicatie naar de inwoners van de betrokken zone vanwege het gemeentebestuur van Lubbeek.

Lubbeek Leeft zou al geruime tijd actie ondernomen hebben naar een duurzame oplossing en stelt volgende opnieuw voor:

Verwijzend naar de Lubbeek Leeft publicatie Info 16 en 17 van in 2021!

“Vlaanderen is terecht op zoek naar mogelijkheden voor extra bebossing en stelde de vraag aan de gemeenten om beschikbare gronden voor te stellen. Het
bestuur van Lubbeek opteerde om gronden die ooit gebruikt werden als stort
daarvoor op te geven. Dit gegeven is niet nieuw, de nabestemming van een stort
is sowieso bebossing.

Lubbeek Leeft kan zich hierin vinden met uitzondering van het oude stort aan Heurbeek. Lubbeek Leeft maakt zich zorgen (zie onze vorige editie) over de toekomst van de parking tussen de vrije basisschool en het klooster in Lubbeek.
Deze is eigendom van het UZ Leuven. Gezien de toekomstplannen van het UZ voor de site van het klooster en de geplande nieuwbouw daar, vermoeden wij dat er weinig parkeerruimte zal overblijven die kan gebruikt worden door de vrije basisschool. Lubbeek Leeft opperde het idee om het oude stort aan Heurbeek in te richten als groene landschapsparking op de gemeenteraad. De ligging van het oude stort ten opzichte van de school is gunstig en een dusdanige inrichting zou een structurele en duurzame oplossing zijn voor het parkeerprobleem van de school. Bovendien kan deze parking ook gebruikt worden tijdens evenementen of door bezoekers van Lubbeek.

We kunnen dus beter vooruit denken en problemen voorkomen dan later
opgezadeld te zitten met een tekort aan parkeerplaatsen.