Gemeenteraad november 2020

de meest interessante agendapunten :

BENNY VAN GOETHEM vroeg een ” expertenoverleg ” ivm de visie inzake het Kalvariebos. Het bestuur volgt nl de visie van één boswachter, die alhoewel al afgezwakt, volgens ons beter kan en niet aangepast is aan de status van ons Kalvariebos.  Vraag van Benny werd afgewezen omdat er al voldoende over vergaderd is…De volledige versie kan je terug vinden op onze website.

Vraag om het glasraam van de kapel op de hoek van de Tempelstraat/Gemeentestraat te herstellen door Fons Creuwels, voor de hele oppositie. Weggestemd, de gemeente kan geen herstelling doen omdat kapel op  privé-eigendom staat, voorgestelde oplossing : eigendom en dus ook onderhoud overdragen naar gemeente.

Omdat de meest recente woonbehoeftestudie dateert van 1998 en de woonsituatie in Lubbeek sindsdien grondig is veranderd, diende Pascale Alaerts voor de hele oppositie de vraag in om een nieuwe studie te laten uitvoeren. Die zou niet  alleen nuttig zijn voor het beleid ivm ruimtelijke ordening/wonen maar ook ivm beleid betreffende mobiliteit, duurzaamheid, het groene karakter van onze gemeente… punt werd weggestemd.

Inzake de heraanleg van de Staatsbaan vroeg Liesbeth Smeyers om ruime participatie onder meer ook met de omwonenden. Punt werd weggestemd maar met de belofte om in de nabije toekomst bewoners wel te betrekken in een overleg

GILBERTE MULS vroeg om de nieuwe trage weg tussen de kerk van Sint – Bernard en de Geestbosstraat het ” Amigopad ” te noemen. Die naam werd door inwoners gekozen als meest passend en is al in gebruik. Unaniem goedgekeurd! De naam ‘Van Corenland’ die ook als mogelijke naam genomineerd was zal worden toegekend bij een volgende gelegenheid.

De vraag om te onderzoeken of fietsleasing als onderdeel van het loon mogelijk is voor gemeente- en OCMWpersoneel werd door Werner Boullart in naam van de 3 oppositiepartijen gesteld en …goedgekeurd.

Vragenkwartier :

GILBERTE : we merken dat het college inspanningen levert om lokale handelaars en producenten te ondersteunen door bv  in te stappen op het aanbod vanuit stad Leuven in het project ‘wijleveren’, een distributieplatform voor de handelaars (Leuven en buurtgemeenten) en door de streekproducten en hun producenten te promoten (en zelfs reclameruimte te geven) in het gemeentelijk infoblad. In deze tijden zeker een hart onder de riem voor zelfstandige ondernemers. Wij willen hierbij de suggestie doen om de korte-keten-producenten en handelaren – zelfstandige ondernemers ook de kans te geven zich op die manier bekend te maken.

GILBERTE : School pellenberg : gemeenteraadsleden vernemen via de media dat de school van Pellenberg op de site van het Pellenbergse ziekenhuis zal gehuisvest worden, maar is de overeenkomst nu officieel? Onze voornaamste bekommernis is dan de structuur die het bestuur zal opzetten om de leerlingen op een veilige manier over de drukke Ganzendries te loodsen. Ja, er is een overeenkomst en terwijl we allemaal erg op onze honger zitten om toelichting, stelt de schepen van onderwijs voor om tekst en uitleg te geven op een commissievergadering half februari!! Zoals het wordt uitgelegd is er een soort pre-mobiliteitsstudie uitgevoerd maar moet die nu verder uitgewerkt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *