KALVARIEBOS, hoe moet het verder?

op de gemeenteraad van november diende LUBBEEK LEEFT een agendapunt in om te beletten dat er voorkoombare schade zou aangericht worden bij uitvoeren van onderhoud aan het bos volgens de visie van aangestelde boswachter. Belangrijk om weten is dat de manier van onderhoud sterk verschilt tussen, en afhankelijk is van aangestelde boswachters.

Hier publiceren we het volledige agendapunt dat door de meerderheid (NVA en CD&V) werd weggestemd!

GR NOVEMBER 2020 : VOORSTEL OM VISIE OP TE BOUWEN ROND ONTWIKKELING KALVARIEBOS

TOELICHTING

Zondag 11 oktober vond onder leiding van de boswachter een informatieve wandeling door het Kalvariebos plaats; insteek was om het bos met andere ogen te bekijken dan we dat als recreant doen, om te kijken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het bos en de visie van de boswachter op de aanpak van het Kalvariebos te vernemen.

Uit het verhaal van de boswachter en de discussies en opmerkingen van de deelnemers blijkt dat er nogal wat verschillen zitten in de visie op de ontwikkeling van het bos nog tussen verschillende experten, inwoners  en boswachter.

Anderzijds heeft de boswachter een plan opgesteld dat duidelijk al meerdere verbeterpunten bevat ten opzichte van vorige versie.

Om een laatste kans te creëren om die visies aan elkaar af te toetsen is ons voorstel om een aantal experten en geïnteresseerden/kenners rond de tafel te brengen, om zo tot een evenwichtige visie voor het Kalvariebos te komen. Een evenwichtige visie betekent een goed evenwicht tussen natuurontwikkeling en ontspanning/speel functie, zowel voor de korte als de lange termijn.

FEITEN EN CONTEXT.

 • De gemeente Lubbeek is eigenaar en laat het beheer over aan ANB
 • Voor de zone waartoe Lubbeek behoort is boswachter Willem van Roey aangesteld
 • Voor de boswachter geldt in hoofdzaak het aspect veiligheid bij het beheer van het bos
 • Hij wil verjonging en uitdunning : stelt de kap van +/- 40 bomen voor waarvan ongeveer 32 beuken, verspreid over het hele bos.
 • Voor hem kan verjonging door aanplant van beuken maar het kan ook ander plantgoed zijn, bv zomereiken
 • De bomen zijn gemerkt, ANB geeft kapmachtiging en schrijft lastenboek voor het kappen van bomen. Kap voorzien eind 2021;
 • De bomen zijn door de boswachter geselecteerd op volgende basis :
  • Bomen zijn beschadigd door storm waardoor takken van beuken onverwachts kunnen naar beneden komen, elke boom met een gat of afgescheurde tak is gemerkt.
  • Verdunnen om te verjongen door hier en daar strategisch een boom te kappen, om een open plaats te creëren waar nieuw plantgoed kan aangeplant worden verspreid over het hele bosoppervlak.
  • Droogte is nefast voor het teveel aan bomen.
  • Economisch interessant : in het Kalvariebos zijn dikke hoge beuken aanwezig die niet als brandhout beschouwd worden, maar in aanmerking komen voor verzagen. Zulke beuken worden schaars en zijn gegeerd in de houtindustrie.
 • Aantal jaar geleden is een deel van het bos gekapt (achteraan) en zogezegd verjongd. Maar dit is geen succes, ook  ANB geeft toe dat dit verkeerd is aangepakt.
 • Het gemeentebestuur gaat mee in de redenering van de boswachter waarbij zij het aspect veiligheid als doorslaggevend aanvoert. 

ARGUMENTATIE

Omdat er in het gesprek met de boswachter over het onderhoud en de kap in Kalvariebos nog heel wat waardevolle elementen naar boven kwamen die mogelijk een bredere kijk op de manier van aanpakken gaven stellen we een ‘expertentafel’ voor met deskundigen, Kalvarieboskenner en geïnteresseerden.

Waardevolle elementen :

 1. Economische motieven mogen bij het beheer van Kalvariebos geen rol spelen, want het is ecologisch erg waardevol en het is erfgoed
 2. Dit kleine bos is niet geschikt voor exploitatie! Er zijn geen uitsleep paden en door het versnipperde wegzagen (hier en daar strategisch een boom kappen) veroorzaak je onvermijdelijk veel bodemschade

Ideeën die aan bod kunnen komen bij de ‘expertentafel’:

 1. Kan het bos opgedeeld worden in een toegankelijke zone en een niet-toegankelijke zone waarbij beide zones ook fysiek van elkaar scheiden bv door kastanje hekwerk of zelfs een soort takkenril.
  • In de toegankelijke zone is veiligheid prioritair :
   • Hieronder vallen het speelbos, de wandel- en fietszone.
   • inzetten op natuurlijk speelbos
  • In de niet-toegankelijke zone krijgt de natuurontwikkeling de volle ruimte:
   • hier krijgt het bos de kans krijgt om te herstellen en te verjongen
   • kan hier natuurlijke verjonging?
   • hoe opgroei exoten verhinderen
 1. Hoe omgaan met de aanwezigheid van Amerikaanse eik
 2. Is kleinschalige exploitatie mogelijk bv door beroep te doen op natuurinvest

BESLUIT

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ‘experten overleg’ (deskundigen, kenners en geïnteresseerden) te organiseren met als opdracht een visie op bouwen rond de totaal aanpak van het Kalvariebos die niet alleen gebaseerd is op veiligheid, maar ook op de maatschappelijke en ecologische waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *