Gemeenteraad oktober 2020

Plaatsen van een zendmast op het voetbalveld van Pellenberg door Telenet

Er komt een zendmast ter hoogte van de glascontainers aan het voetbalterrein.  Die locatie ligt pal tegen de Lostraat, en zal het dorpsgezicht van Pellenberg mee bepalen. Een mast van dergelijke omvang en hoogte (6m op 6 m op de grond, hoogte 30 m) is iets wat we echt niet willen in het straatbeeld op die locatie, daarom stelt LUBBEEK LEEFT, gesteund door de andere oppositiepartijen voor om te zoeken naar een locatie elders in Pellenberg bv waarom niet combineren met de hoge mast nabij de Kortebergstraat, waardoor mogelijk gebruik kan gemaakt worden van bestaande mast?

De locatie bepalen moet volgens ons rekening houden met  :

1. het dorpsgezicht van Pellenberg

2. het subjectieve argument van volksgezondheid (negatieve gevolgen  van straling op langere termijn zijn nog steeds niet uitgesloten)

3. het inkomen van de huur (4000 euro per jaar) mag geen argument zijn om te kiezen voor een locatie in eigendom van de gemeente

Wij vroegen de meerderheid om een goede locatiestudie, antwoord was dat alle locaties al in overleg met Telenet bekeken waren zonder een bevredigend resultaat.  Het voorstel van Walter om de zendmast dan niet echt tegen de straat te zetten maar eerder een aantal m weg van de straat werd niet in overweging genomen.


 

IN HET VRAGENKWARTIER

KEIBERG : GILBERTE vroeg waarom de herstelling van de Keiberg gebeurt door het  opgebreken en herleggen van de kasseien en waarom er niet gekozen is om een betonstrook in het midden met 2 stroken kasseien erlangs te leggen, het gaat hier  tenslotte om het herstel van een deel van de recreatieve fietsroute Oost-West – als deze aanpassing op deze manier gebeurt dan is het een gemiste kans : hoe beter befietsbaar, hoe aantrekkelijker en dus hoe groter de stimulans.

Het antwoord van de schepen van openbare werken :  als de kasseien herlegd zijn, zullen die heel goed befietsbaar zijn.

PLANNEN VAN UZ LEUVEN MET DE GEBOUWEN VAN HET KLOOSTER : Benny en Gilberte gingen de plannen van UZ LEUVEN inkijken.

UZ LEUVEN gaat de gebouwen van het klooster en de lokalen van de vroegere technische school verbouwen en nieuwe gebouwen oprichten naast de inrit in de Dorpsstraat en naast de toegangsweg tot de school, op de grasstrook naast de speelplaats van de buitenschoolse opvang.

Zeker positief wat betreft tewerkstelling voor onze regio MAAR wij maken ons dubbel zorgen

BENNY : 1. Wij lezen dat voor muziek en creatieve expressie wel nog plaats zal zijn maar er is      geen sprake van een ruimte die ook beschikbaar is voor  de buitenschoolse opvang voorzien en hoe zit het dan met het Maartje?

  • Het zal hier gaan om een 80 tal bewoners en de nodige personeelsleden maar er is geen extra parking voorzien.  Moet ook niet want UZ LEUVEN is eigenaar van de parking die momenteel zeer druk gebruikt wordt om kinderen op een veilige manier af te zetten aan de vrije basisschool. Wij maken ons grote zorgen betreffende de toegankelijkheid van de vrije basisschool en willen van het bestuur graag weten of zij er mee bezig zijn en of er al stappen ondernomen zijn om te voorzien in een alternatief?

Antwoord van de meerderheid :

  1. Men wist niet met zekerheid dat er nog ruimte zou zijn voor de kinderopvang
  2. De meerderheid zal nog overleggen betreffende de parkingproblematiek met UZ LEUVEN.

Hopelijk is dat overleg onderwerp van bespreking voordat de vergunning wordt toegekend!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *