Gemeenteraad september 2020

OPVOLGINGSRAPPORT MEERJARENPLANNING

Hieruit halen we meerdere opmerkingen :

 • Het Fluviusproject Bollenberg-Lubbeekstraat is verplaatst naar 2023 – 2024, het rooilijnplan zou in december op de gemeenteraad komen
 • Gemeentelijk project Heide – Drogenhof
  Hierover vraagt Gilberte : wat staat er nog in de planning? Komt er nog verbetering op de Drogenhof? Wat met de snelheidsremmers op Heide – Drogenhof : uit het aantal vervangingen van paaltjes blijkt dat het niet de goede oplossing is, komt er nog een aanpassing? Er was de belofte om na te kijken of verkeerskussens daar kunnen : stavaza? Evaluatie voorzien?
 • Bouw van een nieuwe school op maat van Pellenberg
  Gilberte : We wisten al van de herlokalisatie van de school, in het opvolgingsrapport is er ook sprake van  herlokalisatievan de gymzaal naast parking ziekenhuis? Waarom dan niet hele school op die locatie.

UIT HET VRAGENKWARTIER

 • Onderzoeken toekenning van een investeringstoelage voor socioculturele infrastructuur
  Walter : Ik lees in de SC dat de parochiezaal Pellenberg een verbouwingsvergunning heeft verkregen? En ik lees hier dat de opmaak voor een reglement voor investeringstoelage in ontwerpfase zit. Op welke manier gaat u dan aan de mensen van de vzw van Pellenberg uitleggen op welke toelage ze mogelijk mogen rekenen?
 • We missen acties rond herstel of aanleg van fietspaden
 • We missen actie rond (tijdelijke) aanleg parking op aangekocht perceel aan Broekstraat en bijhorende acties rond dorpsplein lubbeek zoals aangegeven bij de gemeenteraadsbeslissing in januari  2019 en juni van dit jaar.
 • Trage wegen:
  Gilberte: jullie hebben vorig jaar aan Van Damme uitstel gevraagd omwille van de nieuwe manier van behandelen van voetwegen.
  Bij navraag verneem ik dat het enig wat veranderde de laatste stap is, nl het dossier moet zelfs niet meer bezorgd worden aan de provincie maar bekend gemaakt via het staatsblad; bovendien was die laatste stap niet een vereiste van de heer Van Damme, het dossier moest afgerond zijn voor de gemeente……..

  Ik lees in de notulen van het schepencollege dat jullie kozen om volgende  voetwegen te behandelen in 2020 : 63, 64 (Binkom), 28, 29 (Linden), 18, 19, 34, 35, 38 , 45, 47 (Pellenberg), 77 en 79 (Lubbeek en daarmee te voldoen aan de eisen van de dading met de heer Van Damme

  Als ik het tragewegenplan er bij haal gaat het hier om 8 afschaffingen van hele of gedeelten van voetwegen, 3 gedeeltelijke verleggingen en 5 voetwegen die moeten open gemaakt worden.

  Ik heb daarbij 2 vragen :
 1. zijn die voetwegen allemaal al opgemeten?
 2. Meestal zijn afschaffingen geen probleem voor eigenaars. Het grote werk en de grootste tijdsbesteding zit in de verleggingen en het openmaken, daarvoor dienen eigenaars bijeengebracht te worden voor overleg.  Zijn er al gesprekken al gevoerd?

  Antwoord van schepen Roskams : tegen eind december zullen die dossiers afgewerkt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *