Gemeenteraad juni 2020

ASVERSCHUIVINGEN OP HEIDE EN DROGENHOF

Er wordt iets ondernomen tegen de snelheid van voertuigen op Heide en Drogenhof.

Absoluut noodzakelijk en terecht al heeft Lubbeek Leeft daar ook enkele opmerkingen op.

Bij het plaatsen van de as verschuiving moet men oog hebben voor de fietsers. Door de as verschuiving creëert  men een gevaarlijke situatie omdat de wagen die uitwijkt naar de andere rijstrook in onmiddellijk conflict komt met de doorrijdende fietsers op dat baanvak.

Volgens het bestuur is er verder geen actie nodig omdat de geparkeerde wagens verkeer remmend werken. Ook hier zijn fietsers de dupe, het voorbijsteken van die wagens voor fietsers is vaak een hachelijke onderneming.

De opening tussen de opstelling moet voldoende groot zijn omwille van vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.  Dat geeft de mogelijkheid aan sommige bestuurders die dagelijks die hindernis nemen en dus geoefend zijn om zonder veel vertraging door de chicane te racen. Op zijn beurt is dat dan weer erg gevaarlijk voor verkeer komende uit de zeer nabij ( op +/- 40 m) gelegen Tombestraat. Wagens komen soms erg snel aan, soms terwijl men nog oversteekt!

Net omdat op deze wegen geen fiets- of voetpad is moet de verkeersremmer erg rekening houden met die verkeersgroep. Een alternatief dat snelheidsremmend werkt en vooral minder risico’s voor fietsers inhoud zijn verkeersmatten. De voordelen liggen voor de hand : snelheid remmend zonder stoppen en weer optrekken, geen file waarin fietsers gevangen zitten, geen probleem voor lagere voertuigen en vooral vertraagd maar vlot doorgaand verkeer zonder gevaarlijke toestanden voor fietsers

De meerderheid geeft toe dat dit plots snel moest gaan en overweegt om later na te gaan of verbetering mogelijk is.

FIETSMARKERINGEN HEIDE EN DROGENHOF

Er zijn geen fietspaden op Heide en Drogenhof, daarom vindt Lubbeek Leeft het des te belangrijker om de markering van de fietszone erg duidelijk te maken. Wij stellen voor om de huidige tekeningetjes te vervangen door een in het oog vallende witte stippellijn. Schepen van mobiliteit ging nakijken of dat wel wettelijk was, wordt vervolgd dus.

PARKEERPLAATS WOLVENDREEF

Er komt een extra parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van de Wolvendreef, vlak aan de scholen. Tevreden met dit punt, tevreden dat belofte van een schepen aan een inwoner door onze tussenkomst bijna 2 jaar later toch beantwoord wordt met actie.

AANLEG GEBOORTEBOS

Partij Groen diende samen met Open VLD een voorstel in om een geboortebos aan te leggen in Lubbeek. Natuurlijk kan je niet tegen bijkomend bos zijn. Voor bijkomend bos, en dat stond ook in de meerjarenplanning, gebruik je de grond die je in eigendom hebt (OCMW), koop je grond zoals vorige legislatuur of maak je een overeenkomst met Natuurpunt om samen bos te ontwikkelen, daar zijn bovendien tal van  subsidiekanalen voor.   Alleen moet het voor LUBBEEK LEEFT geen geboortebos zijn. Jammer voor de oudere kinderen van het gezin die geen boom hebben, wat als de boom afsterft…Dan liever bij de geboorte van elk kind een boom cadeau geven, op die manier wordt heel de gemeente groener.

VRAGENKWARTIER : STAND VAN ZAKEN PLANNEN SCHOOL PELLENBERG

Dat er overleg is met KULeuven om de school definitief te verplaatsen naar de site van het ziekenhuis in Pellenberg is al lang geen gerucht meer. Maar is er een akkoord met UZ Leuven en wat houdt dat akkoord dan in betreffende eigendomsrechten van het domein waarop de school zou komen, grootte van het perceel, afspraken rond parkeren etc .

Hoe ver staat het met de opmaak van het dossier?

Het antwoord : gesprekken zijn aan de gang, schetsen zijn gemaakt, maar nog niets definitief.

2 gedachtes over “Gemeenteraad juni 2020

 1. Beste,

  ik ben een bewoner van de Drogenhof (47) te Lubbeek, en sedert dat de amsterdammertjes geplaatst zijn, heb ik de indruk dat er na de asverschuiving (richting Lubbeek dorp) nog sneller gereden wordt dan voordien. Waarschijnlijk de automobilisten die gefrustreerd zijn dat ze moesten stoppen. En een paar cowboys die hun ‘skills’ uitproberen om tegen hogere snelheid toch de hindernis te nemen.
  Mijn ouders wonen vlak aan de paaltjes en we hebben al meermaals kunnen vaststellen dat het elektronisch snelheidsinformatiebord +80km/h aangeeft op die korte afstand. En gefrustreerd zijn de mensen wel, geregeld staan automobilisten als vechthanen tegenover elkaar omdat de voorrang niet gegeven is.
  En inderdaad, heel belangrijk de zwakke weggebruiker; zoals jullie aangeven is dit een levensgevaarlijke situatie voor de fietser, waarvan we ook al meerdere malen getuige mochten zijn.
  Nog een gevaarlijke situatie; de mist zoals een aantal weken geleden, ik weet de paaltjes perfect staat en op een paar meter er vandaan kon ik ze pas zien.
  Ik zou denken dat het de bedoeling is om de veiligheid te verhogen i.p.v. onveilige situaties te creëren.
  Ik deel jullie mening dat dit niet de juiste aanpak is.
  Conclusie, een verbetering is het niet, in tegendeel.
  Mvg,

  Anny

 2. wij blijven dat probleem onder de aandacht brengen. Ons voorstel is geen goed alternatief, klonk het op vorige gemeenteraad omdat zwaar verkeer voor die ‘kussens’ niet zou vertragen. Ideaal zou een heraanleg zijn maar daar is helemaal geen interesse voor, het blijft voorlopig bij oplapwerk…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *