Gemeenteraad april 2020

VOORSTEL OM WITTE ROZEN IN KLEI AAN TE KOPEN EN TE PLAATSEN ALS AANDENKEN AAN OVERLEDENEN TEN GEVOLGE VAN COVID-19

Was een voorstel dat Gilberte Muls indiende als agendapunt op de gemeenteraad. Het voorstel kwam van Frieda Vaes, een Lubbeekse kunstenaar. Het COVID-19 virus is een zeer uitzonderlijk virus dat ons leven grondig verstoorde. Hoe ingrijpend op sociaal en economisch niveau de gevolgen ervan ook zijn, het verlies van familieleden, vrienden, buren, kennissen ten gevolge van het virus is onherstelbaar. Ook de schrijnende manier waarop mensen overleden en waarop we dienden afscheid te nemen zal voor altijd in onze herinnering blijven.  De gemeenteraad vindt het passend om in te gaan op dit voorstel. Het voorstel hield in om één roos per overledene te plaatsen aan het gemeentehuis en mogelijk ook elders waar overledenen betreurd worden. Waar en wanneer de rozen geplaatst worden en op welke manier zal later bekend gemaakt worden.

DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND AAN DE BROEKSTRAAT

Dat is goed nieuws, niet alleen voor het tekort aan parkeerplaats door bijkomende functies in en rond het gemeentehuis maar, zo vindt de gehele oppositie, dat biedt mogelijkheden voor een opwaardering van het nabijgelegen Lubbeekse centrum op korte termijn. Het perceel ligt namelijk vlakbij het dorpscentrum, het grenst aan het gemeentehuis en aan het voetwegje tussen Broekstraat en gemeentehuis.

Lubbeek Leeft, Open VLD en Groen willen dat deze aankoop ten goede komt aan mobiliteit, handel en een groene invulling op het dorpsplein. Gilberte diende daarom in naam van de oppositie een amendement in om de aankoop te koppelen aan ingrepen die daar op inspelen zoals de onmiddellijke ontwikkeling van parking op het perceel aan de Broekstraat om het dorpsplein te ontlasten van langparkeerders, de herlocalisatie van de bushalte naar de site van het gemeentehuis, ideaal voor lang parkeren en de hertekening van de fietspaden op het centrum.

De oppositie stelt dat dit ingrepen zijn die geen onoverkomelijke financiële inpakt hebben en die op erg korte termijn een herademing betekenen voor Lubbeek centrum.

Het voorstel werd … weggestemd.

HERINRICHTING SEGMENT HERENDAAL TUSSEN UILENKOT EN BOLLENBERT

Er komt een uitbreiding van de wijk Hazeput met een 100tal wooneenheden. Op de gemeenteraad ligt de aanleg van de wegenis ter goedkeuring. Lubbeek Leeft, open VLD en Groen sluiten zich aan bij de bezorgdheid van de plaatselijke bewoners betreffende de ontoereikendheid van de buurtwegen die zoveel meer auto’s te slikken zullen krijgen. Het zou in elk geval al een grote verbetering zijn als er een herinrichting komt in het segment van de Herendaalstraat tussen het Uilenkot en de Bollenberg in Lubbeek

De meerderheid voorziet daar wel ingrepen maar de oppositie wil dat daarvan nù werk gemaakt wordt vòòr de werken aan die uitbreiding starten. Dat gedeelte Herendaal nu een betonnen baan van 3m breedte. Daar moeten vrachtwagens, auto’s, fietsers en voetgangers elkaar vaak kruisen. Het voorstel van Lubbeek Leeft is om de baan te voorzien van voldoende afzetstroken waar voertuigen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen en om daarnaast een afgescheiden fietspad/voetpad aan te leggen. Dat vrijwaart de mogelijkheid om van de Herendaal een fietsstraat te maken. Dit laatste is een eenvoudige ingreep die het uitblijven van het fietspad op de Bollenberg al in belangrijke mate zou compenseren.

Door de voetgangers en fietsers een veilige (afgescheiden) en propere (degelijk verharde) weg aan te bieden wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en bieden we trage weggebruikers een veilige doorgang wat tot minder gebruik voertuigen zal leiden.

We spreken hier over lokale wegen die moeten dienen voor de ontsluiting van woonwijken. Het aanleggen van een dubbele betonbaan wat wel eens geopperd werd, is geen geschikte optie voor deze situatie en lost niets op van de problematiek van de fietser of de voetganger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *