Gemeenteraad februari 2020

Gilberte Muls diende een agendapunt in betreffende de plaatsing van een bank in de wachtzone ter hoogte van de scholen in Linden en het voorzien van een gehandicaptenparkeerplaats vlak bij in de Wolvendreef. Beide zijn ondersteunende maatregelen die mindervaliden in de mogelijkheid moeten stellen om ook hun (klein)kind te brengen of op te halen. De voltallige oppositie steunde dit agendapunt dat positief wordt onthaald door de meerderheid.

‘Groen’ diende een punt in om een straat of plein te vernoemen naar Anita Huybens, kunstenares uit Lubbeek, bekend van de klaprozen. Ook daar ging de gemeenteraad mee akkoord!

Op de vraag van LUBBEEK LEEFT betreffende de stand van zaken van de school van Pellenberg was het antwoord van onze burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’. Ook gemeenteraadsleden krijgen geen woordje uitleg, net zoals ouders en personeel terwijl het gonst van de geruchten dat onderzocht wordt of de school niet blijvend aan het ziekenhuis van Pellenberg kan gevestigd worden.
Die piste is als ‘tijdelijk onderkomen tijdens de bouw’ al eens onderzocht. Wat we daar uit leerden: Het gebouw dient volledig gestript; het gebouw is veel te klein voor een definitieve oplossing; en blijkbaar gaat het over een huur van 35 jaar. Deze piste bevat nog veel vragen zonder antwoord.

Het gemeentebestuur voorziet pas een infovergadering als alles duidelijk is. “Er lopen beloftes voor die school sinds 2006, ik was er getuige van. Ik heb me er zo goed als ik kon voor ingezet en we hebben de nodige tegenslagen gehad. De plannen waren klaar voor uitvoering, de vervang-locatie was zo goed als geregeld, de bouw kon aanvatten half 2019. Wat ik niet begrijp, aldus Gilberte, is dat dezelfde partijen (met uitzondering van Lubbeek Leeft) alle voorbereidingen jarenlang mee goedkeurden  en sinds 2019 de plannen hertekenen en daarna zelfs de bouw in vraag stellen!”. Pellenberg verdient beter!! Het realiseren van de trage verbinding tussen Uilenkot en Dorpsstraat, ook een voorstel van Gilberte uit vorige legislatuur, is nu beloond met een subsidie van 159 000 euro als Leader project. Daar zijn we echt heel tevreden over. Dus vragen we naar de plannen, het traject, stand van zaken van grondinnames… Antwoord van de burgemeester : ‘we zijn er mee bezig’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *