Lubbeek Leeft vreest voor kap van Kalvariebos

Benny Van Goethem brengt onze bezorgdheid als volgt onder de aandacht van de gemeenteraadsleden.

Bij deze wil ik graag een vraag stellen i.v.m. het Kalvariebos. Vorige week zijn snoeiwerken uitgevoerd waardoor het bos terug opengesteld kon worden na de storm van 4 juni. Gezien de korte termijn van de werken en de aard van de ingrepen die er gebeurd zijn, moet ik betreuren dat het bos van 4 juni tot vorige week niet toegankelijk was. Maar kom, beter laat dan nooit.

Op de vorige gemeenteraad is er een punt gestemd over hoe we het hout in een gezamenlijke verkoop aan de man gaan brengen. Er is ook geargumenteerd dat het Kalvariebos dringend verjongd moet worden; concreet de hoge beuken moeten gekapt worden en vervangen door o.a. eiken, kastanjebomen, want de beuk is horizontaal geworteld en niet verticaal.

(zie citaat palliatieve bomen)

 Op zich leek de uitleg mij plausibel , niemand kan iets hebben tegen veiligheid, verjonging van een bos; een boom kappen en nieuw planten en de kous is af.

Niets is minder waar.

Ik vrees dat het gemeentebestuur de gevoeligheden die gepaard zijn met het Kalvariebos onderschatten.

Ik verklaar mij nader;

1.Wij vertoeven in Lubbeek in rustig groen, maar bv in de deelkern Lubbeek is het gros van onze bossen in privé bezit. Het Kalvariebos is een groene long in het dorp en vrij uniek want publiek toegankelijk, waar heel wat Lubbekenaren graag vertoeven. Het verklaart waarom er in het verleden bij aangekondigde kapwerken heel wat protest kwam van de inwoners, en de discussie steeds opnieuw oplaaide.

2. De ziel, het karakter van het Kalvariebos wordt gevormd door die “hoge beuken”. Het Kalvariebos is een beukenbos ,hoge naakte stam met hoge kruin, weliswaar in raster aangeplant, een kleine fractie is naaldhout en hier en daar een andere verdwaalde loofboom. De aanplanting van deze bomen is gebeurd ten tijde van de heropbouw van de kapel 1890. De beukenbomen die daar staan zijn vermoedelijk tussen de 200 en 240 jaar oud.

3. De reden dat men daar beukenbomen geplant heeft is , en dat wist men over 200 jaar al, omdat de ondergrond van het Kalvariebos een steenachtige ondoordringbare ondergrond is, (zulke heuveltoppen zijn er nog in onze gemeente) waar een beuk met horizontale wortelvorming nog de meeste kans heeft om te gedijen. De kans dat een eikenbos bv daar succesvol zal groeien is twijfelachtig. Het is zelfs zo dat het Kalvariebos vroeger tot een groter geheel van bossen behoorde , maar dat de heuveltop zelf, volgens oude stafkaarten, eerder een heideachtig gebied was.

4. Geografisch is het een beboste vrij steile heuvel waarbij de bomen zeer dicht bij elkaar aangeplant zijn. Dit maakt dat de buitenste rand die lager staat en ook de meeste weersinvloeden trotseert, sterker ontwikkeld is en dat bv uitdunning zoals in een natuurlijk bos veel minder evident is. M.a.w. uitdunning zou wel eens op een versnelde manier het Kalvariebos kunnen aantasten want zwakkere bomen worden dan meer aan wind blootgesteld.

5. Beukenbomen  van meer dan 200 jaar zijn senioren maar om ze dan palliatief te noemen, vind ik een brug te ver.  Een beukenboom kan 300 tot 400 jaar oud worden. Dat er bij de storm van 4 juni, die plaatselijk zeer heftig was, een zevental bomen beschadigd werden, is dan ook niet abnormaal, maar ik zou het eerder een natuurlijke selectie noemen.

Bij deze mijn vraag;

Hoe gaat u concreet met de beuken in het Kalvariebos omgaan?

Hoeveel bomen worden er gekapt en op welke manier wordt het bos verjongd?

Gaat het bos afgesloten worden en voor welke termijn?

En misschien wel de belangrijkste vraag ; gaat u, als bestuur openlijk communiceren over de aanpak van het Kalvariebos, of stevenen we terug af op een conflict met sympathisanten van het bos op de moment dat de machines in het bos staan?

Van Goethem Benny

Gemeenteraadslid Lubbeek Leeft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *