Voorstel aan de gemeenteraad om een waarnemer vanuit de oppositie toe te voegen aan de stuurgroep ‘Bouw school Pellenberg’

Op de gemeenteraad van 26 februari 2019 stelde de gezamenlijke oppositie voor om Gilberte Muls (Lubbeek Leeft) naar voor te schuiven als waarnemend lid van de stuurgroep voor de bouw van de nieuwe school in Pellenberg. De bouw van deze nieuwe school is één van de belangrijkere projecten voor de gemeente Lubbeek deze legislatuur. Gezien Gilberte in de vorige legislaturen een ruime ervaring heeft opgebouwd rond onderwijs en scholenbouw met de eerdere realisaties in Linden en Binkom leek het voor de oppositie opportuun om deze opgebouwde ervaring niet verloren te laten gaan.
De meerderheid bedankte echter voor de aangeboden ervaring en expertise van vorige Schepen van Onderwijs, en legde het aanbod naast zich neer. Burgemeester Francken repliceerde dat ‘het ongezien zou zijn dat een lid van de oppositie zich zou gaan mengen in de verdere uitvoering van een project dat de meerderheid exclusief toekomt’. Geen vernieuwing wat betreft samenwerken en participatie naar de oppositie toe.
Voor Gilberte ging dit voorstel echter veel ruimer, het was voornamelijk de bedoeling om ervoor te zorgen dat het project voor de bouw van de school van Pellenberg, door haar geïnitieerd en getrokken in een participatieve setting met àlle betrokken partijen, verder zou kunnen gaan zonder mogelijks in te boeten aan informatie en kennis.
Een gemiste kans voor de Lubbeekse inwoners en voor de Pellenbergse school.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *