LUBBEEK LEEFT VOERT OPPOSITIE

Ja hoor, oppositie voeren is een totaal anders spel : je verneemt mondjesmaat waaraan gewerkt wordt, of je krijgt het afgewerkte dossier voorgeschoteld op de gemeenteraad. Met een kritisch oog maar ook vanuit constructieve ingesteldheid maak je dan opmerkingen of stel je zelf dingen voor. Hier geven we jullie voortaan mee wat Lubbeek Leeft, of uitgebreid met de andere oppositiepartijen als voornaamste opmerkingen of voorstellen deed en het eventuele antwoord van de meerderheid.

1. Lubbeek Leeft stelde de gemeenteraad voor om ook vanuit de oppositie een waarnemer af te vaardigen in de stuurgroep, die constructief mee de bouw van de nieuwe school van

Pellenberg opvolgt. Dit voorstel had enkel voordelen voor alle partijen (participatie …) maar werd door de meerderheid verworpen.

2. Op de plannen van de aanleg van fietspaden op de Ganzendries werd door de oppositie gesuggereerd om een oversteekplaats te voorzien voor fietsers ter hoogte van de Varenberg. Tegelijkertijd zou de voorziene verkeersremmer ter hoogte van deze oversteekplaats efficiëntie en veiligheid ten goede komen. Een win-win situatie dus.

De opmerking werd meegenomen, we zijn benieuwd of er effectief rekening wordt mee gehouden…

3. Op onze vraag naar de organisatie van een zwerfvuilactie in maart werd negatief geantwoord door de milieuschepen. Na initiatief van enkele peters en meters zorgde het bestuur toch ‘last minut’ voor een actie. We hopen dat we daarmee duidelijk maakten dat LUNET (het peter en meter-zwerfvuil project) die sinds 5 jaar bestaat en ondertussen bijna de hele gemeente netjes houdt daarbij absoluut de ondersteuning van de gemeente nodig heeft!

4. We vroegen naar de stand van zaken rond de voorziening van verkeer remmende maatregelen die gelijktijdig met het wegnemen van de verkeersplateaus in de Pleinstraat zouden voorzien worden. Vorig jaar stelde de mobiliteitsraad voor om trajectcontrole in te voeren op het traject Pleinstraat, Kapelstraat, Ganzendries door, jawel, ANPR camera’s die de gemeente zelf zou aankopen. Daarmee kon niet alleen de snelheid gecontroleerd worden maar ook het respecteren van het verbod op bovenlokaal zwaar verkeer en andere inbreuken. Bovendien zouden deze camera’s 24 op 24 werken in tegenstelling tot de ‘bemande flitswagen’.

Hierop kwam voorlopig geen antwoord omwille van de nakende start der werken op de Ganzendries, dewelke voorlopig een doekje vormen tegen het bloeden…

5. Een fiestpad op de Bollenberg-Lubbeekstraat zal nog onbepaalde tijd op zich laten wachten… Laat ons dan toch zonder verwijl werk maken van een alternatieve fietsverbinding langs de Herendaal, eventueel voorzien van een tractorsluis . Er was weinig animo van de meerderheid om deze mogelijkheid te realiseren.

6. Boutersem gaat samen met Aquafin in zee om een gescheiden riolering aan te leggen langsheen de Kerkomsesteenweg en maakt van de gelegenheid gebruik om de fietspaden te vernieuwen. De Boutersemstraat in Lubbeek ligt in het verlengde hiervan. Lubbeek Leeft stelde voor dat Lubbeek mee in dat project stapt voor het doortrekken van die werken tot aan de Tiensesteenweg in Binkom. Dit voorstel heeft op de vorige gemeenteraad een positief antwoord opgeleverd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *