Lubbeek Leeft geeft bestuur alternatieve visie op gebruik aangekocht perceel

De gemeente koopt een perceel aan gelegen tussen de Broekstraat en de achterzijde van het gemeentehuis.

Volgens de nota voorgelegd door het schepencollege wil de gemeente op deze percelen de parking achter het gemeentehuis uitbreiden omwille van het gebrek aan parkeerplaatsen voor het personeel in gevolge de samenvloeiing van de gemeente met het OCMW.

Lubbeek Leeft wil een veel bredere visie op het gebruik van dit terrein (zie verkiezingsprogramma)  en diende daarom met steun van de volledige oppositie een amendement in voor een alternatieve bestemming. Het amendement bevatte volgende tekst:

– Lange termijnvisie ontwikkeling site gemeentehuis:

  • De laatste jaren  zorgt de bouw van de bib en de bouw van OCMW-vleugel voor extra personeel, maar ook voor extra bezoekers.
  • Op piekmomenten is er tekort aan parkeervoorziening : bv gecombineerde activiteit voetbal – gebruik Libbeke.
  • De bouw van het politiekantoor neem meer ruimte dan het huidige en de locatie van het huidige politiekantoor zal waarschijnlijk ingericht worden als open ruimte, park, tuin : verlies aan parkeerplaatsen.
  • Het valt te verwachten dat een efficiëntere aanpak ook zorgt voor intensiever gebruik van de zaal Libbeke. Bovendien zou de renovatie van de sporthal ook moeten gepaard gaan met intensiever gebruik. Dit alles resulteert ongetwijfeld in nood aan meer parking.

– Lange termijnvisie herwaardering, mobiliteit en parkeerbeleid in het dorpscentrum van Lubbeek :

  • Als er geopteerd wordt voor het stimuleren van handelsactiviteit in het dorpscentrum, wat wenselijk is, moet dit gepaard gaan met extra kortparkeergelegenheid.
  • Op gewone weekdagen is de parking aan de kerk vaak volzet. Een mogelijkheid zou zijn om de langparkeerders te verwijzen naar parkeergelegenheid op het nieuw aangekochte terrein en, zowel  diegenen die werken in het centrum van Lubbeek als de gebruikers van de Lijn, waarvoor dan een extra  bushalte voorzien moet worden ter hoogte van het huidige politiekantoor.
  • De vrijgekomen ruimte in het centrum kan dan worden aangewend om een aangename groene invulling te geven.

– Het nieuw verworven terrein kan ook voor andere gemeenschapsfuncties bestemd worden zoals bv bijkomende sport-, spelterreinen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *